Om City-fastigheter

HEMMA MITT I CITY!

City-Fastigheter i Katrineholm är ett nordiskt fastighetsbolag som sedan 2011 äger 11 fastigheter med totalt 92 bostäder i
Katrineholms centrum. Vi erbjuder allt från stilrena nyproduktioner till sekelskiftslägenheter med spröjsade fönster och högt
i tak. Hos oss bor ungdomar i sin första egna lägenhet, pensionärer och barnfamiljer. Det ger en trevlig blandning med god
gemenskap i fastigheterna. Oavsett om du söker ditt första egna boende eller vill byta ditt nuvarande hem till ett större eller
mindre så har vi något för dig.

City-Fastigheter i Katrineholm förvaltar befintliga bostäder och omvandlar vakanta kontor till moderna och trivsamma
lägenheter. I vårt bestånd finns även butiker, restauranger och andra levande verksamheter som ger stadskärnan
attraktionskraft och genomströmning. Därigenom blir Katrineholms centrum en naturlig plats att söka sig till när det
gäller handel, nöjen och samhällstjänster med gott om parkeringsmöjligheter för både boende och tillfälliga besökare.

Som Katrineholms största hyresvärd för butiker och statliga myndigheter, skapar vi attraktiva lokaler
för verksamheter av olika slag i fastigheternas gatuplan. Här kan butiker, stora som små, serveringar och övriga verksamheter ge
Katrineholms invånare både upplevelser och service.

Vi arbetar efter konceptet 15-minutersstaden där du ska kunna cykla, gå eller ta bilen till skola, arbetsplats, butiker, service och restauranger men samtidigt kunna njuta av en härlig natur och allt annat du vill i din vardag inom 15 minuters transport. 

Organisation

City-Fastigheter i Katrineholm bildades 2007 och övergick i nuvarande ägarstruktur 2011. Företaget ägs till 100% av det danska Holdingbolaget Bark Holding APS. Fastighetskoncernen Bark Holding äger förutom City-fastigheter i Katrineholm AB också fastigheter i Tyskland och Danmark. Total äger och förvaltar koncernen cirka 70 000 kvm butiker, kontor och bostäder. Koncernens huvudkontor finns utanför Köpenhamn men vi ser det som en självklarhet att vara på plats med lokala kontor i varje land där våra hyresgäster kan träffa oss från huvudkontoret men framförallt våra underbara lokala medarbetare. 

Hållbarhetspolicy

City-Fastigheter i Katrineholm är med och tar ansvar för både Katrineholms utveckling och samhälle. Detta gör vi genom vår hållbarhetspolicy som bygger på miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Policyn gäller alla våra delar från förvärvande av en ny fastighet, till om- och nybyggnad samt vid vår förvaltning och försäljning. Dessa delar är viktiga för oss att leva upp till för att uppnå våra kärnvärden som är långsiktighet, professionalism och framförallt nöjda hyresgäster.

Socialt ansvar

Vår ambition är att fylla centrum med liv och rörelse som är tryggt för både våra hyresgäster och övriga personer som vistas i centrum. Vi lägger därför vikt på vårt goda samarbete med bland annat Katrineholms kommun och butiksägare samt andra fastighetsägare i framförallt organisationen City-samverkan som bland annat genomför stad i ljus och nattvandring. Vi lägger också stor vikt på att det ska vara ljust och rent utanför våra fastigheter som ger en avslappnad och trygg känsla. Vid ombyggnation bygger vi så långt det är möjligt lägenheter som är anpassade till alla oavsett eventuella handikapp.

Miljöansvar

Vi har en stor miljöpåverkan i våra fastigheter och arbetar ständigt med att minska åtgången i vår drift genom att bland annat investera i LED-belysning och nya effektiva undercentraler och ventilationsanläggningar med hög återvinningsbarhet. Vi informerar våra hyresgäster att tänka på miljön när de använder duschar och vädrar sina lägenheter samt investerar i sopsorteringsrum för att ha så hög återvinning på vårt avfall som möjligt.

Men vårt miljötänkande återfinns inte bara i vår drift utan också i vårt agerande när vi bygger nytt eller river. Vid om- eller nybyggnation ska vi bygga så energieffektivt som möjligt och undvika miljöskadliga ämnen så mycket som möjligt och helst helt. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska driva vår verksamhet med vinst och hållbar ekonomisk stabilitet. Detta säkerställer att vi fortsatt kan ta stort ansvar i utvecklingen av Katrineholms city men också vårt fortsatta arbete med vårt sociala ansvar, vårt miljöansvar samt ha nöjda hyresgäster!

 

 

Integritetspolicy


Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar.

1. Varför vi samlar in personuppgifter
2. Vilka uppgifter vi behandlar
3. Hur uppgifterna hanteras
4. Dina rättigheter och val
5. Kontakt

1. Varför vi behandlar personuppgifter
City-Fastigheter i Katrineholm AB samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i fyra punkter:

– För att förstå våra kunders önskemål bättre

– För att leverera god service efter våra kundens behov

– Fakturauppgifter och ekonomiska upplysningar

– För att få information om hur vi kan förbättras

2. Vilka personuppgifter vi behandlar
De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med hyreskontrakt, UC, felanmälan eller annan kontakt när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, adress, personnummer, UC, mail, telefonnummer, felanmälan och e-mailadress på hyresgäster och andra intressenter.

Cookies
På vår webbplats använder vi kakor till webbanalys för att förbättra och utveckla både webbplats och besöksupplevelse. Vi använder även kakor för att kunna registrera en bokning, intresseanmälan eller en kontakt och vid delning av information i sociala medier. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare.

3. Hur uppgifter hanteras
Uppgifterna lagras i vårt CRM-system Vitec som är Sveriges största system för fastighetsägare.

– Rättslig grund
De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen.

– Hur länge dina uppgifter sparas
City-Fastigheter i Katrineholm AB följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

 

 

 

 

– Vilka vi delar personuppgifter med
City-Fastigheter i Katrineholm AB använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster.  När vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke, genom att göra en felanmälan på vår hemsida katrineholmcity.se så medges automatiskt samtycke.

– Länkar till andra webbplatser
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av City-Fastigheter i Katrineholm AB.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

4. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

– Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. 

– Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter om vi inte måste hantera dessa enligt lag.

– Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

– Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

5. Kontakt

 

City-Fastigheter i Katrineholm AB
Tel: 0150-10686
katrineholmcity.se

 

Vi som jobbar här

Per

Per är vår fastighetsskötare.

Per hjälper er med felanmälan och är den som ser efter våra fastigheter inne som ute.

Per

Gerard foto

Gerard är vår byggare och målare. 

Gerard jobbar med lite större byggnationer och renoveringar och även fastighetsskötsel vid behov.

Gerard

bild Janne

Janne är vår snickare och målare.

Janne jobbar med lite större byggnationer och renoveringar och även fastighetsskötsel vid behov.

Janne

Stefan är Fastighetsförvaltare för fastigheterna i Katrineholm.

Stefan

foto Ulrika

Ulrika är vår fastighetsadministratör.

Det är Ulrika som svarar på mail och telefon och hjälper er med hyres- och fakturafrågor.

Ulrika